Return to HIDROIZOLAŢII

Codul de garantie

Cum lucrarile de hidroizolații sunt considerate opere de impermeabilizare care pot fi definite ca toate materialele capabile de a obține un strat numit „STRATIGRAFIE” cu anumite caracteristici fizice si chimice ce garanteaza o anumită perioadă de timp, precum și in condiții mai puțin obișnuite.
Pentru alegerea de inchidere cu cele mai adecvate soluții, clientul trebuie sa faca intotdeauna clare cerintele . 
– Situația generală a bunului de impermeabilizare, corelând cu cererea generală de planșe și secțiuni de detaliu al punctelor (canale de scurgere, pluviale, aerisiri,etc.)
– Termenul de valabilitate a inchiderii
– Acțiuni specifice care trebuie să reziste (aflate sub apa stătătoare, curent, presiune sau orice produs chimic, orice acțiune mecanică, pietonală, trecere de camioane sau vehicule grele, etc . )
– Natura si caracteristicile complet structurate pe care trebuie să fie aplicate, cu o atenție deosebită: prezența sau absența unor straturi de materiale termo izolante si compozitia lor, posibilitatea de orice deformare, partile si speciala legatura cu o posibilă suprapunere a pardoselilor si caracteristicile lor.
– In conformitate cu cererea clientului prevazute la Cererea comerciala, societatea va face oferta sa, cu soluții pe care intenționează să le propună înpreună cu garanțiile conexe.
– Societatea în propunerea de compoziție a confinamentului impermeabil si materialele folosite va urmari urmatoarele criterii:
a) materialele si aplicarea confinamentului impermeabil trebuie să fie adecvat cu specificațiile cerute in cererea clientului si sa respecte reglementarile tehnice elaborate de institutiile competente .
b) materialele trebuie sa respecte standardele CE.
Societatea va incepe activitatea, atunci cand este in posesia unei cereri emisa de client.
– În special, clientul trebuie sa specifice suprafața, finisaj de stabilire a planurilor de lucrari si auxiliare (de inchidere, punere in aplicare), astfel cum s-a convenit anterior cu antreprenorul.
– Înainte de inceperea lucrarii antreprenorul se va asigura ca zonele „la vedere„ care constituie planul amplasarii si auxiliare, toate lucrarile sunt in conformitate cu condițiile convenite cu clientul, antreprenorul nu este responsabil de regularitatea inclinatiilor de scurgere.
– Societatea se angajeaza sa facă cerere în conformitate cu regulile de utilizare, pentru a permite executarea corecta si să angajeze forța de munca pregatită si capabila să facă aplicarea membranelor .
– Societatea va oferi la cerere  asistența și supravegherea de catre tehnicieni calificați.  Societatea se angajează să asigure că materialele pregătite vor fi aplicate dupa cerințele tehnice ale producatorului .
– Este în răspunderea societații hotararea dacă condițiile de mediu si meteorologice sunt adecvate pentru punerea in aplicare a operei de impermeabilizare.
– În cazul in care clientul solicita executarea sau de continuare, in conditiile de mediu adverse, societatea trebuie sa furnizeze o notificare scrisă catre client de modificare sau revocarea de garantare.
– Perioada de garanție a confinamentului impermeabil este perioada de timp considerata suficientă pentru a stabili ca ofera aceași calitate impermeabila cerintelor de performanța și va fi o fractiune de durata estimată (a se vedea Durata operei de impermeabilizare).
– Orice intervenție necesară confinamentului impermeabil in timpul perioadei de garanție, ar trebui sa fie executata de antreprenor, numai dupa revocarea garanta se pot executa modificari de catre o alta societate.
– Pentru a beneficia de garanția de client, precum si să respecte clauzele contractuale si in special cele referitoare la plati, trebuie să:
a) societatea trebuie sa fie anuntata  prompt la orice modificari pe care au cunoscut suprafețele impermeabilizate.
b) a permite și facilita inspectarea suprafeței de acoperire.
In generalitați de cazuri, perioada de garantie incepe de la data livrării catre client receptia finala a părtii acoperite. 
– Durata unui confinament impermeabil este perioada de timp in care confinamentul este supus conditiilor meteorologice si asigura mentinerea impermeabilitatii in conditiile prevazute in ordine, fară a fi necesare intervenții decat cele normale de curatare si intreținere.